Menu

КАРАОКЕ

КАРАОКЕ ВЕРСИИ АВТОРСКИХ ПЕСЕН

ID 01041 КАНГАРУМ KANGARUM) ԿԱՆԳԱՌՈՒՄ

music & lyrics ТАТЕВ АГАМИРЯН TATEV AGHAMIRYAN ՏԱԹԵՎ ԱՂԱՄԻՐՅԱՆ

ID 01043 КНКАРЕМ ЕС МИ КАХАК KNKAREM ES MI QAGHAQ ԿՆԿԱՐԵՄ ԵՍ ՄԻ ՔԱՂԱՔ

music & lyrics ТАТЕВ АГАМИРЯН TATEV AGHAMIRYAN ՏԱԹԵՎ ԱՂԱՄԻՐՅԱՆ

ID 01044 ВОХЧУЙН ИНЧПЕС ЭС VOGHJUYN INCHPES ES ՈՂՋՈՒՅՆ ԻՆՉՊԵՍ ԵՍ

music & lyrics ТАТЕВ АГАМИРЯН TATEV AGHAMIRYAN ՏԱԹԵՎ ԱՂԱՄԻՐՅԱՆ

ID 01042 КАЗИНО CASINO ԿԱԶԻՆՈ

music & lyrics ТАТЕВ АГАМИРЯН TATEV AGHAMIRYAN ՏԱԹԵՎ ԱՂԱՄԻՐՅԱՆ

ID 01045 ЧАМПИЦ АРАЧ CHAMPITS ARAJ ՃԱՄՓԻՑ ԱՌԱՋ

music & lyrics ТАТЕВ АГАМИРЯН TATEV AGHAMIRYAN ՏԱԹԵՎ ԱՂԱՄԻՐՅԱՆ

ID 01047 ТАПАРАКАН ПЕРИ THAPARAKAN PHERI ԹԱՓԱՌԱԿԱՆ ՓԵՐԻՆ

music & lyrics ТАТЕВ АГАМИРЯН TATEV AGHAMIRYAN ՏԱԹԵՎ ԱՂԱՄԻՐՅԱՆ

ID 01046 СПАСУМ SPASUM ՍՊԱՍՈՒՄ

music ТАТЕВ АГАМИРЯН TATEV AGHAMIRYAN ՏԱԹԵՎ ԱՂԱՄԻՐՅԱՆ lyrics ГЕВОРГ ГАСПАРЯН GEVORG GASPARYAN ԳԵՎՈՐԳ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ

ID 00105 ЧЕМ КАНЧИ CHEM KANCHI ՉԵՄ ԿԱՆՉԻ

music & lyrics ТАТЕВ АГАМИРЯН TATEV AGHAMIRYAN ՏԱԹԵՎ ԱՂԱՄԻՐՅԱՆ

ID 00101 ГАХТНИ СЕР GAGHTNI SER ԳԱՂՏՆԻ ՍԵՐ

lyrics ТАТЕВ АГАМИРЯН, АРТУР САФАРЯН, TATEV AGHAMIRYAN, ARTUR SAFARYAN ՏԱԹԵՎ ԱՂԱՄԻՐՅԱՆ, ԱՐԹՈՒՐ ՍԱՖԱՐՅԱՆ music АРСЕН САФАРЯН ARSEN SAFARYAN ԱՐՍԵՆ ՍԱՖԱՐՅԱՆ

ID 00107 ЕС КЛИНЕМ КО КОХКИН ES KLINEM QO KOGHQIN ԵՍ ԿԼԻՆԵՄ ՔՈ ԿՈՂՔԻՆ

lyrics ТАТЕВ АГАМИРЯН TATEV AGHAMIRYAN ՏԱԹԵՎ ԱՂԱՄԻՐՅԱՆ music АРСЕН АДОНЦ ARSEN ADONTS ԱՐՍԵՆ ԱԴՈՆՑ

ID 00113 АРТНАЦИР ARTHNATSIR ԱՐԹՆԱՑԻՐ

lyrics ТАТЕВ АГАМИРЯН TATEV AGHAMIRYAN ՏԱԹԵՎ ԱՂԱՄԻՐՅԱՆ music КРИСТ МАНАРЯН QRIST MANARYAN ՔՐԻՍՏ ՄԱՆԱՐՅԱՆ

ID 00103 СИРО ВАНДАКУМ SIRO VANDAKUM ՍԻՐՈ ՎԱՆԴԱԿՈՒՄ

lyrics ТАТЕВ АГАМИРЯН TATEV AGHAMIRYAN ՏԱԹԵՎ ԱՂԱՄԻՐՅԱՆ music АРЕГ АРУСТАМЯН AREG AROOSTAMYAN ԱՐԵԳ ԱՌՈՒՍՏԱՄՅԱՆ

ID 00108 ВСТА АРАЧ КАЙЛИ VSTAH ARAJ QAYLIR ՎՍՏԱՀ ԱՌԱՋ ՔԱՅԼԻՐ

lyrics ТАТЕВ АГАМИРЯН TATEV AGHAMIRYAN ՏԱԹԵՎ ԱՂԱՄԻՐՅԱՆ music АРЕГ АРУСТАМЯН AREG AROOSTAMYAN ԱՐԵԳ ԱՌՈՒՍՏԱՄՅԱՆ

ID 00111 ЕКЕЛ ЭМ МНАМ YEKEL EM MNAM ԵԿԵԼ ԵՄ ՄՆԱՄ

music ТАТЕВ АГАМИРЯН TATEV AGHAMIRYAN ՏԱԹԵՎ ԱՂԱՄԻՐՅԱՆ music АРСЕН САФАРЯН ARSEN SAFARYAN ԱՐՍԵՆ ՍԱՖԱՐՅԱՆ

ID 00109 КАРОТ KAROT ԿԱՐՈՏ

lyrics ТАТЕВ АГАМИРЯН TATEV AGHAMIRYAN ՏԱԹԵՎ ԱՂԱՄԻՐՅԱՆ music АРСЕН АДОНЦ ARSEN ADONTS ԱՐՍԵՆ ԱԴՈՆՑ

ID 00104 ПА Э КАНЦНИ PAH E KANTSNI ՊԱՀ Է ԿԱՆՑՆԻ

lyrics ТАТЕВ АГАМИРЯН TATEV AGHAMIRYAN ՏԱԹԵՎ ԱՂԱՄԻՐՅԱՆ music АРСЕН АДОНЦ ARSEN ADONTS ԱՐՍԵՆ ԱԴՈՆՑ

ID 00102 АВАТА AVATA ՀԱՎԱՏԱ

lyrics ТАТЕВ АГАМИРЯН TATEV AGHAMIRYAN ՏԱԹԵՎ ԱՂԱՄԻՐՅԱՆ music АРСЕН АДОНЦ ARSEN ADONTS ԱՐՍԵՆ ԱԴՈՆՑ

ID 00106 ЭНЦ ДУ HENTS DU ՀԵՆՑ ԴՈՒ

lyrics ТАТЕВ АГАМИРЯН TATEV AGHAMIRYAN ՏԱԹԵՎ ԱՂԱՄԻՐՅԱՆ music АРСЕН АДОНЦ ARSEN ADONTS ԱՐՍԵՆ ԱԴՈՆՑ